Vindkraftverkets årsproduksjon er anslått til 280 GWh, som tilsvarer det årlige forbruket til omkring 14.000 husstander. Vindkraftverket vil bli knyttet til det eksisterende kraftledningsnettet som har tilstrekkelig kapasitet. Utbyggingen av vindkraftverket på Lista vil ha betydning for næringsutviklingen i distriktet.

NVE ga utbyggerne konsesjon for kraftverket 20. desember 2006. Dette vedtaket ble påklaget av fylkeskommunen, frivillige organisasjoner og grunneiere i området. Klagesaken er nå endelig avgjort av Olje- og energidepartementet. Farsund kommune har også vedtatt en reguleringsplan for vindmølleutbyggingen. Denne har blant annet Fylkesmannens miljøvernavdeling og fylkeskommunen reist innsigelser mot. Også denne delen av saken er nå avgjort av Miljøverndepartementet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mai 2009 | Skriv ut siden