Gjennom de to siste årene har Lillesand, Lindesnes og Kvinesdal prøvd ut tiltak både i skole og barnehage. Målet med dagens samarbeid er å finne verktøy som gjør at ungdom i større grad skal få mot og støtte i å ta kjønnsuavhengige utdannings- og yrkesvalg utfra egne talenter, mer enn Forside ringer i vannet med tekstnedarvede tradisjoner og fordommer. Skolene er enige om at verktøyene skal brukes innenfor UDV-faget. Forandringsfabrikken har vært inne på ungdomsskolene som prosessveiledere og ulike oppdrag har vært gitt til ungdommen.  Prosessarbeidet foregår også i vår ute på de ulike skolene, men nå er tiden kommet der man ønsker å lage verktøy som UDV-lærerere og rådgivere selv kan bruke uavhengig av ekstern hjelp. Man ønsker også å foreta noen målinger ift. utdanningspreferanser hos de ungdommene som har deltatt i aktivitetene. Dagen resulterte i flere konkrete forslag. Stemningen på fyret var på topp og neste samling er planlagt til fredag 20. august.

av Eriksen, Eva-Kristin, publisert 20. mai 2009 | Skriv ut siden