Sju til ni kryssingsspor på Sørlandsbanen vest for Kristiansand er tenlege til forlenging når godstogkapasiteten på strekninga skal aukast. Først ut er Ualand kryssingsspor i Lund kommune i Rogaland, der prosjekteringa startar no. Satsinga på kryssingsspor tek utgangspunkt i godsstrategien for Jernbaneverket, der målet er å doble transportkapasiteten fram til 2019, og tredoble han innan 2040. Samstundes er det ein klar tendens til auke i godstrafikken på strekninga, ikkje minst etter at det kom godsterminal på Ganddal i Sandnes i 2007, skriver Jernbaneverket på sine nettsider.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. mai 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer