Kommunal Rapport melder i dag at mange i fylkeskommunene er opprørt over at det ikke gis garantier fra statlig hold for mer penger til å bedre veistandarden i årene som kommer. Fra årsskiftet overtar fylkeskommunene rollen som landets store veieier når hoveddelen av dagens riksveier ikke lenger blir statseidde. KS-leder Halvdan Skard er heller ikke fornøyd. -Vi har ikke fått en så forpliktende plan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet som vi ønsker. Det vil vi jobbe videre med, sier han til Kommunal Rapport.

KS har primært krevd et infrastrukturfond. På et konsultasjonsmøte med regjeringen nylig spilte KS inn et alternativt forslag: En ordning med kapitalrefusjon. Det innebærer at staten dekker både

Liv Signe Navarsete Foto: Svein Erik Dahl
Liv Signe Navarsete Foto: Svein Erik Dahl
renter og avdrag etter en konkret, flerårig plan for å ta igjen etterslepet. En liknende løsning ble tatt i bruk da seks åringene skulle inn i skolen i 1997.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) innrømmer at ansvaret ligger på framtidige politikere. -Vi har lagt en solid bunnplanke for å ruste opp de nye fylkesveiene. Men fortsatt satsing er avhengig av politisk vilje og evne til å prioritere dette, både fra framtidige regjeringer og fylkesting, sa hun til Kommunal Rapport fredag.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. mai 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer