Strategisk næringsplan er bygd opp med visjon, verdier og mål; det er valgt tre satsingsområder; planen har tre strategiske grep. Disse er bygd på og forankret i Listerplanen.

Visjon: Lister - en spennende og kreativ region, sentralt i sør.
Mål: Lister skal ha et næringsliv preget av optimisme, nyskaping og vekst, noe som gir grunnlag for økning i folketall og sysselsetting i området.
Verdier: toleranse, åpne samarbeidsorienterte og nyskapende

Planen konkretiserer de næringspolitiske målsettingene i Listerplanen gjennom å fokusere innsats inn mot tre satsingsområder:

• Industri og energi
• primærnæringene
• opplevelsesnæringer.

Styrking av disse satsingsområdene skal realiseres gjennom strategiske grep:

• Strategisk grep for å styrke politisk samarbeid: Det politiske organet for Listerregionen er Listerrådet. Listerrådet skal koordinere og støtte regionalt utviklingsarbeid, og har et sentralt ansvar for utvikling av infrastruktur i regionen.

• Strategisk grep for å styrke samarbeid om kompetanseutvikling: Styrking av Lister som kompetanseregion er målet for Lister Kompetanse. Lister Kompetanse skal spesielt arbeide med kompetansebehov innenfor satsingsområdene

• Strategisk grep for å styrke samarbeid om næringsutvikling: Lister nyskaping er en ny regional næringsutviklingsaktør. Lister nyskaping skal planlegge nye aktiviteter, styrke samhandling og koordinere arbeidet mellom næringsaktører i regionen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. mai 2009 | Skriv ut siden