- Vi er veldig stolte av å kunne legge fram dette lovforslaget, og jeg gleder meg til å reise landet rundt og fortelle om det, sier statssekretær Heidi Sørensen. I forbindelse med disse foredragene vil det også bli lagt opp til å besøke spesielle naturområder eller arter for å vise i praksis hva denne loven er ment å bevare og beskytte.

Naturmangfoldloven innebærer en ny epoke i norsk naturforvaltning. Når natur er truet har myndigheten en plikt til å vurdere tiltak. Loven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. Det betyr at Norge får nye virkemidler for å kunne ta vare på natur også utenfor verneområdene.

Et viktig grep er at loven også skal virke sammen med andre lover som regulerer bruk av norsk natur. Naturmangfoldloven gir derfor alle samfunnsområder et stort ansvar for å få loven til å fungere.

Gå til lovforslaget

Loven inneholder nye begreper:
Utvalgte naturtyperPrioritert arter og deres leveområderOmrådevernErstatningsreglerFremmede organismerUttak og utnytting av gener fra norsk naturGeografisk virkeområde

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mai 2009 | Skriv ut siden