Vest-Agder fylkeskommune får 1.750.000 kroner til oppgradering av holdeplasser i Kristiansand, langs Metrolinje M1 og i Lund boligområde. Videre får Kristiansand kommune 2.050.000 kroner til oppgradering av holdeplasser i Kristiansand langs Metrolinje3 Søm. I tillegg får Agder kollektivtrafikk AS 69.000 kroner til infrastruktur og informasjon på rutebilstasjonen i Kristiansand. Det skal etableres en rullestolrampe slik at alle kan lese informasjonstavlene som står på et platå.

Det var i år kommet inn søknader om 110 ulike tiltak fra til sammen 39 kommuner og ni

Liv Signe Navarsete Foto: Svein Erik Dahl
Liv Signe Navarsete Foto: Svein Erik Dahl
fylkeskommuner. Totalt ble det søkt om 120 millioner kroner til tilskudd til tilgjengelighetstiltak innenfor kommunenes og fylkeskommunenes ansvarsområde. Potten til utdeling var på 56 millioner kroner.

- Alle tiltakene som får tilskudd, vil bidra til å gjøre hverdagen lettere for alle som reiser kollektivt. Tiltakene vil bidra til å bedre tilgjengeligheten til kollektive transportmidler. Dette gjør kollektivtransporten mer attraktiv, noe som også er positivt for miljøet, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mai 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer