Etter et møte mellom fylkesutvalgene fra Vest-Agder, Aust- Agder og Rogaland i Stavanger i går synes det som mulighetene for at rogalendingene og egdene vil etablere en ny region sammen er små. Da Vest-Agders fylkesordfører Thore Westermoen oppsummerte det som fremkom i møtet viste han til at fylkesordfører Roald Bergsaker ikke vil dele Rogaland i Boknafjorden. Fra Rogaland Arbeiderparti ble det klargjort at partiet har programfestet at Rogaland skal være med i en vestlandsregion. Signalene fra de øvrige representantene fra Rogaland var svært nyanserte. Ingen sa imidlertid et tydelig ja til invitten fra Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)