I forbindelse med Naturlos 2009 arrangeres det i år for første gang en fotokonkurranse. Du oppfordres til å sende inn foto fra naturlosturen som du er med på. Naturlos er et organisert opplegg for natur og kulturvandringer og turer. Det er alltid med minst en naturlos. Naturlosene skal ivareta alle deltakerne og berike turen med sine kunnskaper og ferdigheter. De mange naturlosene har hver sine spesialiteter og kan mer enn de fleste om temaet for turen.

Foto sendes digitalt til foto@midt-agderfriluft.no Husk å skrive hvem som har tatt bildet og i fra hvilken naturlostur.

Årets naturlosbilde vil bli valgt ut av naturloskomiteen. Dette premieres med gavekort på turtøy til en verdi av 1000 kroner. Andre og tredje premie premieres med gavekort på turtøy til en verdi av 500 kroner.

Frist for innsending er 1. januar 2010. Vinnerne kunngjøres i neste års brosjyre. Innsendte bilder kan benyttes fritt i fremtidige naturlosbrosjyrer. Kanskje blir det ditt bilde som pryder forsida til neste år?

av admin, publisert 8. mai 2009 | Skriv ut siden