I dag møter landets fylkeskommuner Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite for å komme med innspill til Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019. Et sentralt tema for representantene fra fylkeskommunene mellom Stavanger og Drammen vil være fremtidig videreutvikling av SørVestbanen. I den sammenheng er et av hovedpunktene sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Gjennom Jernbaneforum Sør har de aktuelle fylkeskommunene samlet seg om en felles merknad for å få realisert sammenkoblingen.

Utdanningsdirektoratet og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS har lagt ut resultatet for årets skolevalg. For Vest-Agders del er det registrert resultater fra 14 av 17 påmeldte skoler. Det ble tirsdag rapportert om IKT-problemer for valggjennomføringen ved noen skoler. Det er registrert stemmer fra 4622 elever fra Vest-Agder. I forhold til mandatfordelingen i det sittende fylkestinget er det Høyre som ville fått best økning, mens Kristelig Folkeparti ville blitt mest redusert. Demokratene ville ikke lenger bli å finne i fylkestinget, mens Rødt ville blitt med. Mandag 12. september vil det ordinære valget vise hvordan skoleelevenes valg har vært i forhold til resten av velgernes.

av admin, publisert 11. mai 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer