I dag møter landets fylkeskommuner Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite for å komme med innspill til Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019. Et sentralt tema for representantene fra fylkeskommunene mellom Stavanger og Drammen vil være fremtidig videreutvikling av SørVestbanen. I den sammenheng er et av hovedpunktene sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Gjennom Jernbaneforum Sør har de aktuelle fylkeskommunene samlet seg om en felles merknad for å få realisert sammenkoblingen.

Utdanningsdirektoratet og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS har lagt ut resultatet for årets skolevalg. For Vest-Agders del er det registrert resultater fra 14 av 17 påmeldte skoler. Det ble tirsdag rapportert om IKT-problemer for valggjennomføringen ved noen skoler. Det er registrert stemmer fra 4622 elever fra Vest-Agder. I forhold til mandatfordelingen i det sittende fylkestinget er det Høyre som ville fått best økning, mens Kristelig Folkeparti ville blitt mest redusert. Demokratene ville ikke lenger bli å finne i fylkestinget, mens Rødt ville blitt med. Mandag 12. september vil det ordinære valget vise hvordan skoleelevenes valg har vært i forhold til resten av velgernes.

av admin, publisert 11. mai 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer