Norges beste jernbaneprosjekt, Sørvestbanen, er ikke omtalt i forslaget til Nasjonal Transportplan 2010-2019. Sørvestbanen er navnet på sammenslåingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Denne banen og tilsluttende banesystemer vil gi raskere reisetider og betydelig større kapasitet til halve Norges befolkning. Jernbaneforum Sør inviterer nå representanter fra media, fylkeskommunene, kommunene, stortingsrepresentantene fra banens nedslagsfelt sammen med Transport- og kommunikasjonskomiteen, NSB, Jernbaneverket og andre aktører til en presentasjon av krav til framdrift og gjennomføring av prosjektet i Oslo mandag 25 mai i Norlandia Hotell Karl Johan.

I invitasjonsbrevet skriver Jernbaneforum Sør at Sørvestbanen med flytogets hastighet vil gi store miljøgevinster, regionale bo- og næringsgevinster, reduserte ulykker og økt transportkapasitet til halve Norges befolkning. Banen vil oppfylle regjeringens målsetting om økt godstransport, forlenge InterCity trianglet og gi Norges beste bane med høy hastighet.

Konsekvensen av å utsette oppstarten av planarbeidet vil bli dramatisk for hele regionen som i mange år fremover fortsatt vil være avhengig av transport basert på fossilt brennstoff uten reelle miljøvennlige, effektive alternativer.

Jernbaneforum Sør mener at prosjektet også egner seg meget godt for helhetlige finansieringsløsninger og vil jobbe for å presentere alternative løsninger dersom ikke nødvendige midler stilles til rådighet nå.

Jernbaneforum Sør logoJernbaneforum Sør ble etablert i 1992 av fylkeskommunene: Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Forumet skal arbeide for en høyest mulig prioritering av jernbaneutbyggingen i regionen. Målet med forumet er å få forsert utbyggingen av en modere jernbane på hele strekningen Oslo - Stavanger, inkludert en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. mai 2009 | Skriv ut siden