Statssekretær Rigmor Aasrud sto i går for åpningen av et nytt regionalt kompetansesenter for tannhelsetjenesten i Arendal. Det omfatter fylkeskommunene: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS er det andre av fem planlagte kompetansesentre som skal tilby behandling og utredning hos spesialisttannleger, utdanne tannlegespesialister, drive forskning og fagutvikling, samt tilby etterutdanning og faglig rådgivning.

Målet med Tannhelsetjenestens kompetansesenter er å heve kompetansen innen offentlig og privat tannhelsetjeneste regionalt, og gi befolkningen bedret tilgang på spesialisttjenester. Kompetansesentrene eies og driftes av fylkeskommunene i et regionalt samarbeid.

- Kompetanseheving og tilgang til spesialisttjenester er to av de viktigste tiltakene for regjeringen innenfor tannhelsetjenesten. Jeg er glad for at vi ved etableringen av et slikt senter får se samhandling i praksis, gjennom selskapsavtalen mellom fem fylkeskommuner sier statssekretær Rigmor Aasrud.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. mai 2009 | Skriv ut siden