I følge NTB ber Likestillingssenteret ved Universitetet i Agder staten om flere millioner kroner til prosjekter som skal kartlegge og forbedre sosiale forhold på Sørlandet. -Agderfylkene utbetaler mest av alle i attføring og uføretrygd. I åtte kommuner er mer enn 20 prosent av arbeidsstokken uføretrygdet, skriver Klassekampen. -Vi snakker her om summen av mange ting. Familiemønsteret er som på 1950-tallet i Agder, og veldig få kvinner jobber fulltid sammenlignet med resten av landet, sier Åsta Lovise Einstabland, seniorrådgiver ved Senter for likestilling.

Senter for likestilling skal samle og styrke forskning og kompetanse på kjønn og likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling om kjønn og likestilling og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senter for likestilling er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Agderforskning og agderregionen. Vest-Agder fylkeskommune er en av partnerne bak likestillingssenteret.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden