Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum ble opprettet i 1992 som en følge av behovet for å håndtere den store publikumstilstrømningen til fyrområdet og behovet for å ivareta Lindesnes Fyrstasjon som kulturminne. Hele fyrstasjonen ble fredet etter Kulturminneloven i 1993. Det ble søkt og gitt tillatelse til å ta inngangspenger til fyrområdet for å sikre stiftelsen et inntektsgrunnlag. I 2008 oppnådde museet et publikumsbesøk på 52 500 registrerte besøkende. Stiftelsens budsjett for fjoråret var på vel 5,1 millioner. Regnskapet viser et overskudd på 442 298 kroner. Stiftelsen har en egenkapital på vel 1,75 millioner kroner.

Stiftelsen forvalter utearealet og bygninger på fyrområdet. Vest-Agder fylkeskommune har siden stiftelsens opprettelse hatt det faglige ansvaret for den antikvariske og kulturhistoriske delen av lindesnesstiftelsens virksomhet. Som en konsekvens av dette har Vest-Agder fylkeskommune stilt kompetanse og kapasitet fra egne ansatte til rådighet for stiftelsen etter behov.

I 2000 ble det fremmet en innstilling overfor Fiskeridepartementet om opprettelse av et etatsmuseum for Kystverket, organisert som et nasjonalt nettverk med hovedsete på Lindesnes. Innstillingen har vært retningsgivende for stiftelsens aktivitet og utviklingsstrategier. Fra andre halvår 2008 fikk Lindesnes Fyrmuseum formelt status som hovedsete for Kystverkets etatsmuseum, med faste årlige bevilgninger fra Staten over Fiskeri- og Kystdepartementets budsjett. Etatsmueumsfunksjonen er organisert som et nettverkssamarbeid mellom Lindesnes som sentralledd og de tre regionmuseene: Jærmuseet, Sunnmøre Museum og Museum Nord. Som sentralledd vil Lindesnes ha hovedansvar for den faglige utviklingen av etatsmuseet og for samarbeidet med Kystverkets hovedkontor.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. mai 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer