Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø støttet i dag et opplegg for og oppstart av prøveprosjektet: ”Samordning av bestillingstransport og TT-transport”. Målet er å få til et mer tilgjengelig samfunn, hvor flest mulig av dagens TT-brukere skal kunne benytte den ordinære kollektivtransporten, inklusive bestillingstransport og serviceruter som er åpne for alle. Bakgrunnen for prosjektet er at Stortinget har bevilget 10 millioner kroner over statsbudsjettet til slike prosjekter. Samferdselsdepartementet innvilget før påske 2,8 millioner kroner for 2009 til et prøveprosjekt Vest-Agder fylkeskommune. Fylkestinget avgjør en eventuell igangsetting av prosjektet 16. juni.

Prosjektet vil gå over tre år. Samlet søknadsbeløp for perioden er 11,6 millioner kroner hvorav beløpet for 2009 var 2,8 millioner kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. mai 2009 | Skriv ut siden