Ideen kan være et nytt produkt, en ny tjeneste eller en forbedring av noe eksisterende. Kravene til idéen er at den skal være din, nyskapende og i en tidlig fase. Den skal ikke ha fått noe offentlig støtte/veiledning tidligere, og den må ha en relasjon til og betydning for Sirdal.

Prosjektets målsetting er å skape mer interesse for entreprenørskap og få fram i dagen idéer som kan utvikles til næringsvirksomhet i Sirdal og/eller med sannsynlig effekt for Sirdal.

Bakgrunnen for konkurransen, er at vi tror det finnes mange gode idéer blant folk flest, som aldri kommer frem i lyset. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil inspirere folk til å ta tak i idéene sine, og teste ut om det faktisk kan bli noe ut av dem. Målet med konkurransen er altså å skape interesse for nyskaping. Vi vil få folk til å tenke kreativt og nyskapende for seg selv og for Sirdal.

Alle kan delta.Grupper så vel som enkeltpersoner. Alder har ingenting og si, og samme person kan også delta i konkurransen med flere forslag. Idéene vil evalueres ut i fra; Grad av nyskaping, markedsmessig potensial og realiserbarhet. Bruk av ressurser i nærmiljøet og at idéen er til glede for andre (antall personer) vil være positivt.

Inspirasjon til navnet, Dorgaprisen, er hentet fra historiker Yngvar Nielsen så langt tilbake som tidlig på 1900-tallet og er en metafor på den Fantasi, Lekenhet og Kraft som trengs for å skape innovasjon. Dorgefoss; selve symbolet på Sirdal og Dorga betyr ”Fossen som skjærer seg gjennom fjellet”.

Tiltaket lanseres med støtte fra Fylkesmannens landbruksavdeling i Vest-Agder og Sirdalsvekst. Prosjektet er en del av Etablerersenteret i Vest-Agder sine aktiviteter i Listerregionen og er realisert i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune og Sirdal kommune.

Kontaktinfo: Laila Helleberg – 970 88 111 eller Atle Tjelflaat 901 13 017

av Siv Hemsett, publisert 12. mai 2009 | Skriv ut siden