Onsdag 27. og torsdag 28. mai inntar gründere fra tre land Arendal sentrum. Anledningen er en to dagers oppstartskonferanse for det EU-støttede prosjektet Women in Business. Foredragsholdere som Elin Ørjasæter, Trond Viggo Torgersen og den kvinnelige investoren Camilla Andersson skal gi inspirasjon til ny vekst og innovasjon i det regionale næringsliv. -Forutsetninger for vekst i det regionale næringslivet ligger i både kompetanseheving og samarbeid i nye markeder. Skagerrakregionen er en svært spennende region der mulighetene ligger åpne, sier Wenche Fresvik, næringsrådgiver i Aust-Agder fylkeskommune som er initiativtaker til det treårige prosjektet som involverer ti partnere fra Norge, Sverige og Danmark, deriblant Vest-agder fylkeskommune..

Mens Agderfylkene ligger noe over landsgjennomsnittet på antall etableringer av nye firmaer nasjonalt, utgjør kvinneandelen av etablerere bare rundt 30 prosent. Det samme er tilfelle hos de nærmeste naboene i Skagerrak. Women in Business skal sette fokus på kvinner og entreprenørskap for å øke andelen kvinner som starter egen virksomhet og øke innovasjonslysten blant etablerte gründerkvinner i Norge, Sverige og Danmark. Women in business logo

Konferansen i Arendal 27.- 28.mai har fått tittelen ”Grensesprengende samarbeid”, og henvender seg til alle spektre av det regionale næringslivet, til næringslivsutviklere og etablerersentre, og ikke minst til alle dem som går med en gründer i magen og en god forretningsidé.

-Med en kreativ miks av foredrag, studieturer til spennende bedrifter i regionen, gründerhistorier og ”Best practice” fra våre naboland, legger arrangørene opp til to dager spekket med aktiviteter. Konferansen er en inspirasjonsarena, en møteplass, og et startpunkt for å knytte nye kontakter og samarbeid med andre næringsdrivende, sier Hilde Lona, prosjektleder for Women in Business.

-Historien viser at det nettopp er i slike krisetider som vi er i nå at det skapes nye produkter og tjenester, nye muligheter og fortjeneste, sier Wenche Fresvik. -Nå håper vi det regionale næringsliv griper mulighetene med begge hender og melder seg på konferansen. Vi kan love et løft både i kompetanse og pågangsmot!

Les mer på www.womeninbusiness.noArendal

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mai 2009 | Skriv ut siden