I fjor fikk Vest-Agder fylkeskommune tildelt en endelig ramme på 27,39 millioner kroner fra statsbudsjettets såkalte 551-midler til næringsformål. I en rapport om bruken av midlene skriver fylkeskommunens næringssjef Johan Pensgård at resultatene viser at det er målbare positive effekter av måter de offentlige virkemidlene er brukt på i Vest-Agder. Det er nå også mulig å registrere effekter, som over tid forbedrer seg, og hvor det er behov for justeringer. Det er sannsynlig, at det vil være samfunnsøkonomisk riktig å øke den økonomiske innsatsen ytterligere fra offentlig side innenfor de prioriterte satseområdene med vekt på nyskaping og kompetanse-/kunnskapsbygging med tanke på å oppnå bedre konkurransekraft.

av admin, publisert 8. mai 2009 | Skriv ut siden