I meklingen gjenstår fortsatt uavklarte spørsmål omkring ny offentlig tjenestepensjon. Etter to døgns meklingsinnspurt har meklingsmannen i samråd med partene derfor valgt å stille meklingen i bero, melder KS. Partene møtes igjen i onsdag kl. 10.00 i Arbeids- og inkluderingsdepartementet for å drøfte mulighetene for videre fremdrift og prosess. Arbeidstakerorganisasjonene har ikke trukket tilbake sine streikevarsler, men det er nå på det rene at en streik ikke iverksettes onsdag 27. mai.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. mai 2009 | Skriv ut siden