Grensen for når en offentlig innkjøper må gjennomføre en anbudskonkurranse blir ikke hevet nå. Den blir dermed stående på 500.000 kroner. Det blir heller ikke innført forenklet kunngjøringsplikt for anskaffelser under dette beløpet. Dette slår fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys fast i stortingsmeldingen ”Det gode innkjøp” som ble lagt fram i dag.- Nå er det viktig med ro og stabilitet rundt et regelverk som hadde sin siste store revisjon i 2007. Det vi nå må konsentrere oss om er å sørge for at gjeldende regler blir etterlevd, sier Grande Røys i en pressemelding.

Innvandrerungdom velger prestisjestudier i høyere grad enn etnisk norsk ungdom. Å investere i menneskelige ressurser antas å være viktigere for nykommerne enn for den etablerte befolkningen. Dette fremgår på Kunnskapsdepartets nettside hvor det omtales en ny artikkel hvor utdanningsvalgene til ikke-vestlig innvandrerungdom og etnisk norsk ungdom er sammenliknet. Forsker Liv Anne Støren ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har studert valgene til ungdom som påbegynte videregående skole i årene 1999 og 2000 og startet på en høyere utdanning i årene 2002 og 2003. Det innebærer at datasettet for en stor del omfatter ungdom som gikk direkte fra videregående skole til høyere utdanning.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mai 2009 | Skriv ut siden