-Målet nå er å løfte prosjektet opp i bevisstheten hos sentrale myndigheter og i det politiske systemet og få det inn i plansystemet. Vi er lite fornøyd med at det er så lite omtalt i offentlige samferdselsdokumenter, deriblant Nasjonal transportplan. Gjennom arrangementet i Oslo i går slo

Erik Lahnstein
Erik Lahnstein
vi et slag for det svært samfunnsnyttige prosjektet. De fem fylkeskommunene i Jernbaneforum Sør jobber nå intens for å få effektiv og rask fremdrift for Eidangerforbindelsen mellom Larvik og Porsgrunn og den endelige sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen gjennom Grenlandsforbindelsen mellom Porsgrunn og Brokelandsheia.. Jeg mener det kan realiseres gjennom prosjektfinansiering utenom de årlige statsbudsjettene, sier Thore Westermoen.,

Statsekretær Erik Lahnstein lovte etter arrangementet i Oslo i går at en i Samferdselsdepartementet vil stå på og ha trykk på de prosessene som trenges for å kunne fatte beslutninger på tilstrekkelig grunnlag om en eventuell bygging av Sørvestbanen på et tidspunkt.
Se Sørvestbanebrosjyren her.

av admin, publisert 26. mai 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer