-Målet nå er å løfte prosjektet opp i bevisstheten hos sentrale myndigheter og i det politiske systemet og få det inn i plansystemet. Vi er lite fornøyd med at det er så lite omtalt i offentlige samferdselsdokumenter, deriblant Nasjonal transportplan. Gjennom arrangementet i Oslo i går slo

Erik Lahnstein
Erik Lahnstein
vi et slag for det svært samfunnsnyttige prosjektet. De fem fylkeskommunene i Jernbaneforum Sør jobber nå intens for å få effektiv og rask fremdrift for Eidangerforbindelsen mellom Larvik og Porsgrunn og den endelige sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen gjennom Grenlandsforbindelsen mellom Porsgrunn og Brokelandsheia.. Jeg mener det kan realiseres gjennom prosjektfinansiering utenom de årlige statsbudsjettene, sier Thore Westermoen.,

Statsekretær Erik Lahnstein lovte etter arrangementet i Oslo i går at en i Samferdselsdepartementet vil stå på og ha trykk på de prosessene som trenges for å kunne fatte beslutninger på tilstrekkelig grunnlag om en eventuell bygging av Sørvestbanen på et tidspunkt.
Se Sørvestbanebrosjyren her.

av admin, publisert 26. mai 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer