• Fylkesutvalget tar initiativ til innføring av gassbusser i Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 16.10.09

  Fylkesutvalget tar initiativ til innføring av gassbusser i Kristiansand

  Les mer
 • Går inn for å bidra med 28 millioner kroner til Skråveiutbygging i Farsund
  av admin, 29.06.09

  Viktig etappemål nådd for Skråveiprosjektet i Farsund

  Før helgen kunne arbeiderne som lager tunnel under Kårsbakk på det nye viktige veianlegget Skråveien...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 26.06.09

  Ti prosent rabatt i bomstasjonene i Lister med AutoPASS

  Samferdselsdepartementet har sluttet seg til en anbefaling fra Statens vegvesen om at kunder med...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 24.06.09

  Nesten fire millioner kroner til bedret tilgjengelighet til kollektivtransport

  Staten opprettet i 2006 en tilskuddsordning der kommunesektoren kan søke midler til delfinansiering...

  Les mer
 • Fylkestinget vil ha slepebåt- og oljevernsbåt i Vest-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

  Fylkestinget vil ha slepebåt- og oljevernsbåt i Vest-Agder

  Fylkestinget vil sterkt understreke behovet for slepebåt- og oljevernbåt med stasjoneringssted i...

  Les mer
 • Honnør fra fylkesordføreren til NSB
  av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

  Fylkestinget vil ha fortgang på realisering av Sørvestbanen

  Fylkestinget behandlet i dag Jernbaneverkets handlingsprogram for perioden 2010 til 2019....

  Les mer
 • av admin, 17.06.09

  Fylkestinget vil ha justert handlingsprogrammet for riksveiene i Vest-Agder

  Statens vegvesen har ut fra forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019 utarbeidet...

  Les mer
 • Nye tiltak for å bedre funksjonshemmedes transportmuligheter
  av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

  Samordning mellom bestillingstransport og TT-kjøring skal utprøves

  Fylkestinget ga i går grønt lys for oppstart av prøveprosjektet: ”Samordning av bestillingstransport...

  Les mer
 • Fylkestinget ønsker bilbelter i ”skolebussene”
  av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

  Fylkestinget ønsker bilbelter i ”skolebussene”

  Fylkestinget støttet i dag enstemmig et forslag fra Vidar Kleppe, Demokratene hvor fylkestinget ber...

  Les mer

Muligheten for ”SuperBussmetro” i Kristiansandsregionen lansert for fylkestinget

Da fylkestinget i går ble orientert om status og utviklingsmuligheter for kollektivtransporten i landsdelen presenterte representanter fra Agder kollektivtrafikk as som et element i visjonen fremover...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

Politisk mobilisering - krever at Kjevik prioriteres

De sju Knutepunkt Sørlandet kommunene - Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand, Birkenes og Iveland - krever at bevilgende myndigheter i Stortinget og regjeringen snarest sørger for å gi...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.09

Vesentlig rollebytte for Statens vegvesen fra årsskiftet

-Ved omorganiseringen i 1995 ønsket regjeringen å gjøre Statens vegvesen mer politisk styrbar og ved omorganiseringen i 2003 mer kostnadseffektiv. I forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 er...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.09

Sterkt innspill fra NHO-Agder for Kjevik

-Dersom Sørlandets ambisjoner om økt gjennomslag på den nasjonale arena skal bli noe mer enn fromme ønsker, er bud nummer en at vi internt er enige om de viktigste prioriteringene. Akkurat nå er det...

av admin, 10.06.09

Økt kilometergodtgjørelse for sykkelbruk

Det er klart at det vil bli flertall på Stortinget for å øke kilometergodtgjørelsen for sykkelbruk. I dag er kilometersatsen for bruk av sykkel 1,50 kroner, men gjelder bare for reiser over fem...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.09

Midler til kollektivtiltak: 285 millioner kroner til Kristiansandsregionen

- For å styrke kollektivtransporten og bedre miljøet i storbyområdene, er det nødvendig med tiltak som virkelig monner. Denne tildelingen, som er den første i sitt slag, bidrar til dette, sier...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01