–Det må ikke bli sånn at sikkerhet blir en hindring. Selvsagt er det bra med trafikksikkerhet for tidligere var dette fraværende, men nå har det gått så langt at trafikksikkerhetsfolkene styrer utviklingen. De har nærmest fått meningsmonopol i Statens vegvesen, advarer Leif Storsve i et intervju i bladet Transportforum. Han er nylig gått av som samferdselsjef i Vest-Agder fylkeskommune. -Det kan ikke være sånn at sikkerhetshysteri skal stå i veien for effektiv drift! Han mener også at planleggingsprosessene for veibygging er blitt for kompliserte.

– Når for eksempel trafikksikkerhetsfolkene legger ned forbud mot at busser skal få lov til å kjøre rett gjennom rundkjøringer, noe som er fullt ut akseptert ellers i Europa, da blir det beste det godes fiende, sier Storsve.

Storsve reagerer også på alle tilsynene vi har opprettet i Norge, for eksempel Jernbanetilsynet. - Jernbaneverket har så godt som oppnådd nullvisjonen, men etter Åsta-ulykken pålegger tilsynet Jernbaneverket stadig nye pålegg i mangemillionersklassen uten mulighet til ytterligere resultat i forhold til hardt skadde og drepte. Etter min mening er dette misbruk av offentlige midler i forhold til allerede oppnådde nasjonale sikkerhetsmål.

Han er motstander av å opprette et eget vegtilsyn. Det kommer nok det også, sier han. -Da får vi en gjeng som selv ikke kan bidra med egne midler, men som har alle fullmakter til å pålegge tiltak. Suksessfaktoren blir da å utarbeide flest mulig pålegg. En tommelfingerregel sier at folk som driver med infrastruktur også bør ha med drift å gjøre. På samme måte bør det være sånn at ingen bare skal drive med sikkerhet, da blir man fort mer katolsk enn paven, sier Leif Storsve til Transportforum.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juni 2009 | Skriv ut siden