Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal inngå en samarbeidsavtale med Leser søker bok. Det er en allianse som jobber for at alle skal ha tilgang til litteratur. 30 prosent av den voksne befolkningen, mer enn en million mennesker i Norge, har i varierende grad problemer med å tilegne seg informasjon fra en vanlig tekst. Den tilrettelagte litteraturen er ment som hjelp til de som har reduserte leseferdigheter. For å gjøre bøker mer tilgjengelige kan en tilrettelegge tekst, bilde og formgivning.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. juni 2009 | Skriv ut siden