Etter at Lillesand, Birkenes og Iveland kommuner har vedtatt å søke om overgang til Vest-Agder dersom fylkessammenslåingen ikke blir noe av er nå sammenslåingssaken igjen på politisk dagsorden. Eilelsen opplyser til Lillesandsposten at han tolker de politiske signalene fra fylkestinget slik at entusiasmen for et felles Agder ikke er veldig stor selv om fylkestinget har vedtatt å gå videre med prosessen. Fylkestinget har, mot fylkesrådmannens innstilling, vedtatt å holde muligheten åpen for en folkeavstemning om spørsmålet.

Lillesandsposten er av den oppfatning at de fleste vet hva en folkeavstemning vil ende opp med: et rungende nei til fylkessammenslåing i Arendal og østfylket og et like rungende ja i grensekommunene mot Vest-Agder. Det er også bakgrunnen for at Eielsen ser for seg at spørsmålet må finne sin løsning på sentralt hold ved bruk av tvang, konkluderer avisen.
Fylkesrådmannen opplyser at det er departementet som vil avgjøre søknaden fra Lillesand, Birkenes og Iveland om en overføring til Vest-Agder dersom det ikke blir enighet om en fylkessammenslåing. Den vil bli også bli sendt på høring.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. juni 2009 | Skriv ut siden