Vest-Agder fylkeskommune har vennskapsfylkeforbindelse med Vest-Viru i Estland. Denne uken er en studiegruppe bestående av elleve tjenestemenn og politikere fra vennskapsfylket på besøk i Vest-Agder. Gruppen består av ordfører, byrådsleder, kommunepolitikere, plansjefer, planleggere og spesialister innen miljø og naturbruk.

Ut over besøk i fylkeskommunens administrasjon skal de også besøke Søgne, Mandal og Lindesnes kommuner for å se på offentlig drift og planlegging. Det er fylkeskommunen som er vertskap for studiegruppen som ankom tirsdag og avslutter besøket fredag.Gjestene har særlig interesse for offentlig planlegging. I fylkeskommunen vil de lære om hvordan offentlig planlegging skjer på alle tre forvaltningsnivåer og hvilke planrutiner en har i Estlendere på besøkfylkeskommunen.
Både i Søgne og Mandal er det kystplanlegging som står på dagsorden. Gjennom besøk i Romsviga og Høllen i Søgne og vandretur med utgangspunkt fra Risøbank i Mandal vil gode og dårlige eksempler, utfordringer og konflikter bli visualisert av representanter fra kommunene. I Lindesnes besøkes Tenteodden, Underøy, Spangereid og Lindesnes fyrområde med fyret og fjellhalen. Langs ruten vil gjestene få innblikk i hyttebygging, lokale interesseutfordringer og verneproblematikk.

Før avreise vil fylkeskommunale representanter orientere om hvordan en unngår konflikter mellom vern på den ene siden og entreprenører og utbyggingsinteressenter på den andre siden. Besøket avsluttes med en redegjøring om energiutfordringer i både lokalt og globalt perspektiv.

av admin, publisert 19. juni 2009 | Skriv ut siden