I sitt siste møte vedtok hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) en fordeling av spillemidler for anlegg i Vest-Agder. HKU vedtok både fordelingen for 2009 samt handlingsprogram som viser hva som skal prioriteres i årene frem til og med 2012. Handlingsprogrammet for bygging av idrettsanlegg har ligget til grunn for fordelingen av spillemidler i årene siden 2003

Det vedtatte forslag til handlingsprogram bygger i sin helhet på 15 handlingsprogram i vedtatte kommunedelplaner for idrett og fysisk aktivitet. Disse programmene inneholder alle anlegg det skal søkes spillemidler til bygging av den nærmeste 4-årsperioden.

I tillegg har Vest-Agder fått penger til ekstra sysselsettingstiltak deriblandt Vamoen kartingbane , som har fått sysselsettingstilskudd, og derfor ikke får spillemidler. Dermed ble Kr. 700 000 overføres til Flekkerøy flerbrukshall.

Oversikten over årets tildeling og handlingsprogrammet som viser prioriteringene fremover finner du i høyre marg.

av admin, publisert 10. september 2009 | Skriv ut siden