Fylkestinget besluttet onsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal undertegne ”Europeisk charter for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet”. Det er Council of European Municipalities and Regions som har utarbeidet charteret som blant annet forplikter hver signatar til å utarbeide en handlingsplan for likestilling. Charteret er ikke juridisk eller økonomisk bindende, men en politisk viljeserklæring om å arbeide med likestilling på grunnlag av de prinsippene og forslagene som omhandles i charteret. Videre forplikter man seg til å samarbeide med institusjoner og organisasjoner i sitt område for å fremme oppnåelse av reell likestilling i praksis. Aust-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har også signert.

Vest-Agder fylkeskommune driver allerede med omfattende likestillingsarbeid innen egen organisasjon og arbeidsgiverpolitikk, som tjenesteprodusent og som regional utviklingsaktør. Fylkeskommunen deltar i en rekke likestillingsprosjekter og oppfyller dermed langt på vei forpliktelsene i charteret.


av Torkelsen, Jan H., publisert 19. juni 2009 | Skriv ut siden