Alle fylkeskommuner har disponert de tildelte midlene. Mange prosjekter er igangsatt, noen er ferdigstilt og flere er avtalt utført. Det er også mange som er ute på anbud eller i ferd med å klargjøres for anbud.

- Det er naturlig at det tar noe tid før alle prosjektene er iverksatt. Formalitetene rundt saksbehandling og anbudsprosesser er én side. Men mange prosjekter, for eksempel på veiene, kunne heller ikke settes i gang før vinteren hadde sluppet taket. For større prosjekter i skolene er det rimelig å vente til elevene har tatt sommerferie, sier statsråden.
Vedtakene rundt i kommunene og fylkeskommunene medfører at anslagsvis 1,5 milliard kroner vil gå til å ruste opp skolebygg. Om lag 0,75 milliard kroner er vedtatt brukt på veier, mens det er satt av rundt 0,5 milliard kroner til henholdsvis sykehjem og omsorgsboliger og kirke, idretts- og kulturformål. Resten går til andre formål, deriblant barnehager og kommunale utleieboliger.

av admin, publisert 22. juni 2009 | Skriv ut siden