Fylkeskommunen har opparbeidet seg henimot 25.000 kroner ved at det er innført en klimavgift på 50 kroner for alle flyreiser i forbindelse med jobb. I går besluttet fylkesutvalget at kontomidler skulle tilfalle to formål. Det gis 10.000 kroner til støtte for innkjøp og rigging av en vindmølle på Lista videregående skole og 13.000 kroner til Universitetet i Agder til å kjøpe inn en H-1000 Fuel Cell System FCS-B1000 Dette er en brenselscelle som vil bli brukt i forskning og utdanning innenfor hydrogen på universitetet.

Innføringen av en egen klimakonto har to målsettinger. Den ene er å rette fokus på at egen aktivitet fører til klimautslipp og at dette er en kostnad. Den andre er å skape forståelse for - og ressurser til - å finne og introdusere nye løsninger og teknologier på klimautfordringene i Vest-Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. juni 2009 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)