Fylkesrevisjonen har på oppdrag av kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune gjennomført en forvaltningsrapport over fylkeskommunens ordninger for registrering og oppbevaring av kunst. Hovedformålet har vært å undersøke omfanget av fylkeskommunens kunst og kartlegge i hvilken grad de enkelte enheter har oversikt over den kunst de har i sin besittelse. Rapporten viser til at det mangler retningslinjer og rutiner for inventarføring av kunstverdier. Fylkestinget ba derfor onsdag fylkesrådmann Tine Sundtoft om at det utarbeides retningslinjer for registrering og oppbevaring av kunst i fylkeskommunen innen utgangen av 2009.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden