-En av de aller hyggeligste tingene i min hverdag å få anledning til å uttrykke takk og anerkjennelse til de som skaper kunst og kulturuttrykk og til dem som formidler og tilrettelegger til glede for oss andre, sa fylkesordfører Thore Westermoen ved åpningen av 70-årsjubilanten Mandal Kunstforenings jubileumsutstilling på Risøbank i går. -Jeg tror at kulturell utfoldelse bidrar til livskvalitet, skaper trygghet i omgang med andre og motvirker fremmedfrykt. Kunst skal bringe ny opplevelse. Jeg ønsker Mandal Kunstforening lykke til som aktør i denne store og viktige oppgave, sa han.

Fylkesordføreren tok til orde for at Mandal - ”Den lille byen med de store kunstnere” - igjen bør på Norgeskartet som kunst- og kulturby. -Gjennom mange år har Mandal Kunstforening sakte, men sikkert bygd opp en betydelig kunstsamling, først og fremst med bilder av Mandalskunstnere, men også andre, for eksempel Kjell Nupen og Frans Widerberg, i alt over 130 verk til nå. Kunstforeningen mangler imidlertid tilfredsstillende utstillingsplass og mye av kunsten ligger til vanlig magasinert. Byen må både kunne presentere de gamle kulturskattene på en skikkelig måte – og

Risøbank190603
Jubileumsutstillingen arrangeres på Risøbank.
også legge til rette for et livskraftig kunst- og kulturmiljø, sa Westermoen som selv er mandalitt.

Fylkesordføreren er opptatt av kunst og kultur i et landsdelsperspektiv. -Kunst og annen kultur skal være med på å styrke vår landsdel. Den skal gjøre landselen interessant, styrke attraktiviteten og fremme kreativiteten. Kunst og kultur er et satsingsområde i politikken. Mye mer penger enn før bevilges til musikk, teater og andre kulturaktiviteter – og ikke minst til å bygge nye arenaer og sceneri. Jeg er glad for kulturhuset som bygges i Mandal og flere steder og for teater- og konserthuset i Kristiansand. Økt satsing på kunst, kultur, opplevelsesindustri, idrett og en aktiv frivillig sektor blir et viktig satsingsområde i vår landsdel og viktig for regionens identitetsbygging og for vekst og verdiskapning i regionen totalt sett. Dette vil bidra til å gjøre Sørlandet mer attraktivt og øke livskvaliteten til innbyggerne.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av jto, 22.11.19

  Det er bevilget midler til videreutvikling av Kristiansand museum

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer