Fylkesordfører Thore Westermoen betegnet Lindesnes som en kommune i god utvikling og en kommune som er viktig for Vest-Agder, da han lørdag deltok i åpningen av nytt kulturtorv på Vigeland. -Fylkeskommunen har bidradd med 2 millioner kroner til prosjektet som i alt har kostet 55 millioner kroner. Lindesnes kommune og fylkeskommunen har gjennomført mange felles prosjekter i de siste årene som: Spangereidkanalen, Tusenårsstedet på fyrområdet, industrimuseet Sjølingstad uldvarefabrik og Kråkespelet, l forgårs deltok jeg på åpning av et minikraftverk på Spilling hvor rivefabrikken ble åpnet for et års tid siden. Ut over det samarbeider vi også blant annet om å få utarbeidet regionplanen for Lindesnesregionen og et regionalt næringsfond, sa Westermoen.

-Det er et viktig kulturprosjekt som åpnes i dag. Det vil være med å utvikle Lindesnes kommune på en positiv måte ved at det skapes en flott møteplass for kommunens innbyggere. Kombinasjonen av bibliotek, museum og galleri gjør at kunnskapen om egen historie og kulturell identitet blir bedre tilgjengelig for kommunens innbyggere. Kafeen og servicetorvet vil bidra til å gjøre stedet aktuelt for mange. ”Det overordnede mål er å tilrettelegge for og stimulere til aktivitet, deltagelse og opplevelse for alle i bygda, samt profilere kultur som en viktig trivselsfaktor i en god bo-kommune” står det på en nettside for kulturtorvet. Jeg er sikker på at dette blir et viktig bygg for veldig mange, både en kilde og en arena for aktivitet og kunnskap, sa fylkesordføreren i sin tale under åpningsarrangementet.

Westermoen uttrykte at det er positivt at Lindesnes satser på kultur som en viktig drivkraft for

Kulurtorvet Foto Lindesnes kommune
Kulturtorvet - den råde bygningen i midten av bildet. Foto: Lindesnes kommune
utvikling. -Det gjør vi også i fylkeskommunen. Vi går inn i mange prosjekter sammen med kommunene som: kulturhus i Lyngdal, kulturhus i Mandal, senere i Vennesla og Flekkefjord og konsert- og teaterhus i Kristiansand, Kanskje kan en si at fylkeskommunen til og med har vært en pådriver i flere av disse sammenhengene, sa Westermoen som samtidig opplyste at fylkeskommunens åpningsgave består i 25.000 kroner til utsmykning av det nye kulturbygget.

av admin, publisert 15. juni 2009 | Skriv ut siden