Ytterdal kunne berette om at den gamle stolte sjøfartsbyen nå også er blitt havneby for

Farsund Resort i Bjørnevåg
Farsund Resort i Bjørnevåg
cruiseanløp. De første skipene har gjestet byen allerede. Målet er å komme opp i ti anløp i løpet av et par år. Byens musikkglade innbyggere fikk forrige uke et nytt tilbud da et topp moderne studio, i et kjempeoriginalt kulturhus innredet i to containere, ble åpnet. Søndag 5. juli inviteres det til åpningsfest for et nytt kulturbygg på Nordberg fort . Det er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og fylkeskommunen. Det er også veiprosjektet Skråveien som pågår for fullt. I tillegg åpnes snart den nye opprustede veiforbindelsen mellom Farsund og Kvinesdal. I Vestbygda, hvor kommunen og fylkeskommunen samarbeider tett om stedsutvikling, skjer det ogå mye som vil videreutvikle bygdas kvalitet. Blant annet opprustes den viktige moloen. Ordføreren opplyste at det pågår anleggsarbeider for rundt 400 millioner kroner i kommunen.

Fylkestinget fikk ved selvsyn oppleve den idylliske skjærgården i kommunen på seilas med galeasen Adella. På turen kunne en observere mye uberørt kystnatur og samtidig pittoreske uthavner som Loshavn. Her fikk også representantene smake på kortreiste matprodukter hentet opp av sjøen og bearbeidet lokalt.
Fylkestinget serveres på seiltur

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden