Fylkestinget vedtok i dag at det mellom følgende fylkeskommuner, Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold og Østfold, etableres et interfylkeskommunalt samarbeidsorgan. Det er bare Oslo som ikke deltar. Formålet for samarbeidet er å legge forholdene til rette for kjøpe inn, utvikle, distribuere og tilrettelegge digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring. Resultatet skal være frie digitale læremidler som legger til rette for aktivt læringsarbeid og deling.

I 2006 bevilget fylkesutvalget 100 000 kroner til forprosjektet ”Nasjonal digital læringsarena. Høsten 2006 gikk 18 fylkeskommuner sammen og etablerte en prosjektorganisasjon, Nasjonal digital læringsarena som skulle samle og utvikle digitale læremidler for videregående opplæring. I prosjektperioden har Kunnskapsdepartementet finansiert prosjektet. Når prosjektperioden utløper 1. juli i år overlates finansieringsansvaret til fylkeskommunene. NDLA må da overføres fra prosjektorganisering til drift og ønsker å organiseres som et interfylkeskommunalt samarbeidsorgan.

Ansvaret for læremiddelsituasjonen i videregående opplæring er overført til fylkeskommunene. Det er en fylkeskommunal oppgave å sørge for at det finnes tilstrekkelig med læremidler i alle fag uten at dette skal gi kostnader for elevene. Innføring av gratisprinsippet og overføring av ansvar for læremidler til fylkeskommunene har gjort det nødvendig å etablere nye ordninger som svar på utfordringer knyttet til kostnad, dekningsgrad og kvalitet. Nasjonal digital læringsarena (NDLA) vil kunne bli et bærende fylkeskommunalt fellestiltak for innkjøp, distribusjon og produksjon av digitale læremidler i videregående opplæring.

Fylkestinget besluttet for øvrig at en ønsker en evaluering av samarbeidsorganet innen 2012.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer