Statens vegvesen har ut fra forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019 utarbeidet et handlingsprogram for riksveier for årene 2010 til 2013. Da fylkestinget behandlet programmet i dag var det tilfredshet med at E39-strekningen mellom Vigeland - Osestad blir bygget ut i perioden 2010 -2013. Fylkestinget aksepterer imidlertid ikke at prosjektet E-39/Kristiansandspakke 2 avsluttes i Hannevikdalen vest i Kristiansand. Fylkestinget fastholder at europaveiutbyggingen vestover fra Kristiansand går helt til Søgne grense og at både planlegging og utbygging må ta dette opp i seg i det videre arbeid. I den grad fire felt på E39 frem til Tangvall i Søgne ikke er inne i utkastet til handlingsprogram, ber fylkestinget om at dette innarbeides.

av admin, publisert 17. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer