Statens vegvesen har ut fra forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019 utarbeidet et handlingsprogram for riksveier for årene 2010 til 2013. Da fylkestinget behandlet programmet i dag var det tilfredshet med at E39-strekningen mellom Vigeland - Osestad blir bygget ut i perioden 2010 -2013. Fylkestinget aksepterer imidlertid ikke at prosjektet E-39/Kristiansandspakke 2 avsluttes i Hannevikdalen vest i Kristiansand. Fylkestinget fastholder at europaveiutbyggingen vestover fra Kristiansand går helt til Søgne grense og at både planlegging og utbygging må ta dette opp i seg i det videre arbeid. I den grad fire felt på E39 frem til Tangvall i Søgne ikke er inne i utkastet til handlingsprogram, ber fylkestinget om at dette innarbeides.

av admin, publisert 17. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer