Statens vegvesen har ut fra forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019 utarbeidet et handlingsprogram for riksveier for årene 2010 til 2013. Da fylkestinget behandlet programmet i dag var det tilfredshet med at E39-strekningen mellom Vigeland - Osestad blir bygget ut i perioden 2010 -2013. Fylkestinget aksepterer imidlertid ikke at prosjektet E-39/Kristiansandspakke 2 avsluttes i Hannevikdalen vest i Kristiansand. Fylkestinget fastholder at europaveiutbyggingen vestover fra Kristiansand går helt til Søgne grense og at både planlegging og utbygging må ta dette opp i seg i det videre arbeid. I den grad fire felt på E39 frem til Tangvall i Søgne ikke er inne i utkastet til handlingsprogram, ber fylkestinget om at dette innarbeides.

av admin, publisert 17. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer