Fylkestinget vil sterkt understreke behovet for slepebåt- og oljevernbåt med stasjoneringssted i Vest-Agder. En ber om at dette prioriteres i Kystverkets handlingsprogram. Utover denne uttalelsen tok fylkestinget Kystverkets handlingsprogram 2010 – 2019 for den del av planen som omfatter fiskerihavnstiltak til orientering da det i dag avga Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse. Vest-Agder er for øvrig lite omtalt i handlingsprogrammet. Det eneste tiltaket som er beskrevet omfatter innseilingen til Farsund.

Det er satt opp en kostnad på 31 millioner kroner til tiltak i innseilingen til Farsund. Konkret dreier utbedringen seg om å utvide bredden og dybden i Håøysundet ved Håøyflua. Bredden planlegges økt til 100 meter og dybden med 17 meter. Farleden slik den er nå beskrives som stedvis trang og større skip er i dag avhengig av seilas i dagslys.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer