Fylkesutvalgets vedtak er en oppfølging av et av målene i felles energiplan for Agder om at utslippene av klimagasser og NOx fra transportsektoren skal reduseres med 30 prosent innen 2020.
Skal energiplanens mål kunne bli etterfulgt er det naturlig å vurdere alternative drivstoff i forbindelse med at det nå arbeides med utforming av et nytt anbud på kollektivtransport i Kristiansand. På denne bakgrunnen har fylkeskommunen fått et konsulentfirma til å gjøre en kost/nytte analyse ved innføring av gassbusser i Kristiansand regionen.
Analysen viser at selv om det skal vise seg at de bedriftsøkonomiske kalkylene vil være negative for innføring av gassbusser i Kristiansand vil de øvrige samfunnsmessige fordelene være svært positive. De miljømessige effektene er meget positive. Utbyggingen av en gassinfrastruktur vil også åpne for annen miljøvennlig bruk av gass. Gassbusser vil i tillegg skape et biogassmarked for omsetning av lokalt produsert biogass.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer