Fylkesutvalgets vedtak er en oppfølging av et av målene i felles energiplan for Agder om at utslippene av klimagasser og NOx fra transportsektoren skal reduseres med 30 prosent innen 2020.
Skal energiplanens mål kunne bli etterfulgt er det naturlig å vurdere alternative drivstoff i forbindelse med at det nå arbeides med utforming av et nytt anbud på kollektivtransport i Kristiansand. På denne bakgrunnen har fylkeskommunen fått et konsulentfirma til å gjøre en kost/nytte analyse ved innføring av gassbusser i Kristiansand regionen.
Analysen viser at selv om det skal vise seg at de bedriftsøkonomiske kalkylene vil være negative for innføring av gassbusser i Kristiansand vil de øvrige samfunnsmessige fordelene være svært positive. De miljømessige effektene er meget positive. Utbyggingen av en gassinfrastruktur vil også åpne for annen miljøvennlig bruk av gass. Gassbusser vil i tillegg skape et biogassmarked for omsetning av lokalt produsert biogass.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer