Fylkesutvalgets vedtak er en oppfølging av et av målene i felles energiplan for Agder om at utslippene av klimagasser og NOx fra transportsektoren skal reduseres med 30 prosent innen 2020.
Skal energiplanens mål kunne bli etterfulgt er det naturlig å vurdere alternative drivstoff i forbindelse med at det nå arbeides med utforming av et nytt anbud på kollektivtransport i Kristiansand. På denne bakgrunnen har fylkeskommunen fått et konsulentfirma til å gjøre en kost/nytte analyse ved innføring av gassbusser i Kristiansand regionen.
Analysen viser at selv om det skal vise seg at de bedriftsøkonomiske kalkylene vil være negative for innføring av gassbusser i Kristiansand vil de øvrige samfunnsmessige fordelene være svært positive. De miljømessige effektene er meget positive. Utbyggingen av en gassinfrastruktur vil også åpne for annen miljøvennlig bruk av gass. Gassbusser vil i tillegg skape et biogassmarked for omsetning av lokalt produsert biogass.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer