Fylkestinget støttet i dag enstemmig et forslag fra Vidar Kleppe, Demokratene hvor fylkestinget ber om at Agder kollektivtrafikk as i side anbudsdokumenter – gjennom en opsjon – overfor busselskapene bes innføre en ordning med sikkerhetsbelter i alle busser som befrakter skolebarn i Vest-Agder. I forbindelse med en orientering om kollektivtrafikken opplyste administrasjonen i Agder kollektivtrafikk at det ikke er krav verken nasjonale eller i EU-sammenheng om bilbelter i busser som driver slik transport. Flere av bussrutene i fylket skal i tiden fremover ut på anbud.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer