IA-avtalen - inkluderende arbeidslivsavtale - har hatt en positiv effekt både på sykefravær og å beholde eldre arbeidstakere, konkluderer SINTEF i en evaluering av IA-avtalen 2001–2009 som ble overlevert Arbeids- og Inkluderingsdepartementet nylig. Det bekreftes at IA-virksomhetene i stor grad har fulgt opp sin del av avtalen. Motivet for å forplikte seg til IA-arbeid har for kommunene og fylkeskommunene vært å ta bedre vare på sine ansatte som blir syke, å reduere sykefravær og å bedre arbeidsmiljøet. Kommunene har vært spesielt opptatt av å redusere sykefraværet, mens fylkeskommunene har vært mer opptatt av å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. juni 2009 | Skriv ut siden