I mai var det tre ganger flere konkurser i landet i bygg og anlegg enn i samme måned i fjor. 546 bedrifter innen bygg og anlegg har gått konkurs så langt i år, mot 220 på samme tid i fjor. I forrige måned var imidlertid utviklingen dramatisk, med 122 konkurser, mot 43 i mai i fjor. Blant bransjene som rammes hardest akkurat nå, er industri og varehandel, i tillegg til bygg og anlegg. Maitallene viser at mange fylker har mer enn dobbelt så mange konkurser som i mai i fjor. Det gjelder Finnmark, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Vest-Agder, Telemark og Vestfold. Så langt i år er det Vestfold og Møre og Romsdal som har den største økningen i tallet på konkurser.

– Det er mange av de mindre håndverksbedriftene som nå går konkurs. Noen av dem er relativt nyetablerte, og noen har vært useriøse. Men også flere større bedrifter med 70-80 ansatte har tatt store sjanser og satset for kraftig på store oppdrag. Byggebransjen har hatt en eventyrlig boom, og det har ført til at noen bedrifter har mistet kontrollen på kostnadene. Avskallingen gjør at vi nå er tilbake på 2006-nivå, sier administrerende direktør Per Helge Pedersen i Byggeindustrien til Newswire.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. juni 2009 | Skriv ut siden