Kristiansand kommune tilbyr hasjavveningskurs, individuelt hasjavvenningsprogram, og kortprogram. Vest-Agder fylkeskommune har vært en samarbeidspartner bak tilbudet som har pågått i flere år. Mange deltakere har gjennom kursene oppnådd å bli kvitt avhengigheten til hasj. Nå er muligheten igjen til stede for de som vil slutte med hasj. Les mer og ta kontakt med de personene som er oppgitt for de ulike kurstypene.

Hasjavvenningskursene bygger på Thomas Lundquist sin modell, en guide for deg som vil slutte med hasj. Kurset går over åtte uker, to samlinger per uke fra klokken 17.00 til 1900. Kursene inneholder et eget vælværeprogram med massasje og akupunktur. Det er åtte plasser, og kurs to ganger per år. Deltakerene følges gjennom abstinensperioden, og psykologiske og sosiale perioder. Kurset er gruppebasert. Alder: 18 – 30.

Ta kontakt med Anne Randi Hansen for mer informasjon tlf: 97 12 30 69

Individuelt hasjavvenningskurs bygger på samme modell som kursene. Men er individuelt tilpasset og retter seg mot en person om gangen, eller små grupper. Oppfølgingen er minimum tre måneder. Det vil også være foreldresamtaler to til tre ganger i løpet av programmet, eller ved behov. Det legges til rette for å få ungdommen ut i aktivitet, og for velvære. Målgruppe: ungdom under 18 år med hasj som hovedproblem.

Ta kontakt med Espen Håland for mer informasjon tlf: 46 42 34 12

Kortprogram tilbys til ungdomskoler. Målgruppen er ungdom hvor det er bekymring rundt hasjbruk, og deres foreldre. Programmet består av to kvelder. Første kveld samles ungdom og foreldre for å få faktainformasjon, råd og veiledning. Andre kveld er kun for foreldre, det gis mer dyptgående informasjon og legges til rette for foreldresamarbeid.

Ta kontakt med Håvard Berge for mer informasjon tlf: 95 19 67 05
Hasjavvenningskurs plakat

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. juni 2009 | Skriv ut siden