I dag åpnet et nytt nettsted som gir deg oversikt over fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med klima- og energiplaner. All informasjon på disse sidene bygger på opplysninger mottatt fra kommunene, og oppdateres løpende. Vest-Agder fylkeskommune ligger godt ann i dette arbeidet. Vest- Agder har en ferdig og vedtatt energi- og klimaplan. Planen er utarbeidet i samarbeid med Aust- Agder fylke og er felles for begge fylker. Det er KS og Enova som står bak nettstedet.

av admin, publisert 12. juni 2009 | Skriv ut siden