-Det store frafallet i videregående opplæring er en de faktorene som skaper mest sosial ulikhet i vårt samfunn og de personlige omkostningene er store. Vi må gå løs på frafallsutfordringen med nye grep og vilje til å tenke nytt, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. Analyser av arbeidsmarkedet i framtiden viser at videregående opplæring er nødvendig for å få en stabil tilknytning til arbeidsmarkedet. Allerede i dag har rundt 45 prosent av de arbeidsledige ikke fullført videregående opplæring. Kunnskapsdepartementet skal samarbeide med Arbeids- og inkluderingsdepartementet om bedre tilrettelegging av utdanningstilbud for arbeidssøkere uten fullført videregående opplæring.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. juni 2009 | Skriv ut siden