Tariff-forhandlingen endte med løsning i natt. Dermed er streik unngått. Det er nå klart at dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordningen) og AFP videreføres med nødvendige tilpasninger til innføring av fleksibel alderspensjon i folketrygden fra 2011 og med de tilpasninger som følger av stortingets vedtak fra mai 2005. Meklingsløsningen innebærer ingen endringer i kommunal sektors pensjonsordninger i inneværende tariffperiode og det er ikke foretatt endringer i gjeldende hovedtariffavtalen eller i vedtekter for tjenestepensjon og AFP, opplyser KS på nettsidene til arbeidsgiverorganisasjonen.

Nærmere beskrivelser av ordningene for ny offentlig tjenestepensjon og APF kan leses i
Dag Terje Andersen
Dag Terje Andersen
Meklingsmannens forslag med vedlegg.
Meklingene i offentlig sektor ble stilt i bero 27. mai og ny utløpsfrist ble satt til onsdag 3. juni kl. 24.00. Statsråd Dag Terje Andersen har ledet arbeidsgruppen som de siste døgnene har forsøkt å finne løsninger på de krevende spørsmålene omkring tjenestepensjonsordningen i offentlig sektor. Partene var samlet hos riksmeklingsmannen i natt og det ble av alle parter akseptert et forslag som innebærer at dagens pensjonsordning videreføres.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juni 2009 | Skriv ut siden