I sin begrunnelse for spørsmålet påpekte Larsen at i Vest-Agder er Solskole-prosjektet fortsatt et

Anne Margrethe Larsen Foto: Rune Kongsro
Anne Margrethe Larsen Foto: Rune Kongsro
viktig prosjekt. Nylig monterte Elkem Solar nye solceller på ARO utviklingssenter i Kenya, i samarbeid med Kvadraturen skolesenter. Båndene er styrket til Kisumu Polytechnic College. De representerer et solid faglig og administrativt fundament overfor kenyanske myndigheter. Det unike med Solskolen er at ungdommer i Norge og Kenya sammen legger grunnlaget for et enestående miljø- og utviklingsprosjekt. ARO Fablab er også på plass og blir en solid plattform å bygge videre på i forhold til Solskolen og satsing på ren energi/vannsamling. Det er mulig at Rogaland fylkeskommune også engasjerer seg i Solskole-prosjektet til høsten.

Statsråd Solheim opplyser i sitt svar at Utenriksdepartementet og Norad mottok søknaden om støtte til prosjektet på sensommeren 2008. Det ble også avholdt et møte mellom representanter for prosjektet, departementet og Norad i oktober i fjor. Siden søknaden også var sendt Norad, ble det på møtet vedtatt at Norad skulle overta ansvaret for behandlingen av søknaden. I brev til ARC-aid i mars i år har Norad avslått søknaden. Norad vurderer prosjektet som et kreativt og ambisiøst opplegg for å bidra til å utvikle nye energiløsninger og for å spare og skape ressurser i nærmiljøet. Norad anfører at prosjektet er ressurskrevende - 28 millioner kroner over en femårsperiode, og er forbundet med høy risiko. Prosjektet mangler i følge Norad lokal forankring og sannsynliggjøring av langsiktig bærekraft, og avslår søknaden på denne bakgrunn.

ARC-aid reiser saken på nytt overfor Utenriksdepartementet i slutten av mars. -Utenriksdepartementet har på denne bakgrunn gått igjennom Norads beslutningsgrunnlag. Norad har etter Utenriksdepartementets oppfatning gjennomført en grundig og innsiktsfull vurdering av prosjektet. Jeg beklager derfor å måtte meddele at det ikke vil bli avsatt midler til prosjektet på neste års statsbudsjett. Samtidig kan jeg forsikre representanten Larsen at selv om vi ikke har funnet å kunne støtte dette konkrete prosjektet, er solenergi et prioritert innsatsområde i vårt utviklingssamarbeid, uttaler Erik Solheim.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer