Regjeringen har foreløpig bevilget 17,2 millioner kroner i kompetansemidler til maritime utdanningsinstitusjoner. Hensikten er å fremme Norge som verdensledende på maritim kompetanse. Fagskolen i Kristiansand, som er integrert i Kvadraturen skolesenter, er tildelt nærmere en million kroner. -Dette er meget gledelig. Det betyr at vi kan gjennomføre både faglige og utstyrsmessige oppdateringer, sier avdelingsleder for maritime linjer ved Fagskolen Bernt R. Almedal.

Regjeringens maritime strategi, Stø kurs, ble lagt frem i 2007. Midlene til kompetansetiltak er en del av de 100 millioner kronene som ble satt av over statsbudsjettet for 2009 til oppfølging av Stø kurs. Maritim kompetanse er ett av fem hovedområder som Regjeringen ønsker å prioritere.

Av potten på 17,2 millioner kroner har Kunnskapsdepartementet forvaltet 12,2 millioner kroner til kompetansehevingstiltak for lærere, professor II/lektor II-stillinger, tilpasning av masterstudium i ledelse/økonomi/administrasjon/samfunnsfag for maritim sektor, stipendordninger for rekruttering

Almedal, Gjerstad og Olsen
Bernt Almedal (t.v) fra Fagskolen er glad for kompetansemidlene. Her ombord i skolens øvingsskip MS Ingrid Alexandra sammen med skipper Gjerstad og reder Viggo Olsen.
av utenlandske studenter, samt prosjekter for økt erfaringsutveksling og samarbeid. Nærings- og handelsdepartementet har forvaltet de gjenværende 5 millioner kronene, som utelukkende har gått til infrastruktur og utstyr ved maritime skoler.

Fagskolen i Kristiansand er tildelt 518.500 kroner fra Kunnskapsdepartementets pott og 437.500 kroner fra Nærings- og handelsdepartementet. -Tildelingen fra Kunnskapsdepartementet gjør det mulig å finansiere lønnsmidler til en ansatt som tar mastergrad i pedagogikk. I tillegg er det lagt inn 100.000 kroner til kompetanseoppbygging. Midlene fra Næringsdepartementet går til å skifte ut vår 17 år gamle radiostasjon, med en ny en med dagens funksjoner og muligheter. Samtidig får vi finansiert tre kystlinjer, det vil si tre kystnære seilingsleder i skolen simulator. Det at våre studenter kan trene i seiling langs kysten blir stadig viktigere, sier Almedal.

Også den private skolen Sørlandets maritime videregående skole M/S Sjøkurs er tildelt 523.000 kroner fra Nærings- og handelsdepartementets pott.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer