Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal delta i prosjektet Biblioskopet. Biblioskopet er et toårig, regionalt merkevarebyggingsprosjekt. Deltakere er de to fylkeskommunene og Universitetsbiblioteket i Agder, samt bibliotekene i alle kommunene og de videregående skolene i regionen. Med prosjektet vil en oppnå å skape større kjennskap til biblioteket, for derigjennom å øke aktualitet og bruk. Hovedutvalget bevilget 356 000 kroner som er Vest-Agder fylkeskommunes finansieringsandel til prosjektet fordelt over budsjettårene 2009 og 2010.

Prosjektet har to fokusområder, et internt og et eksternt. I den interne bolken skal det defineres hva som skal være bibliotekenes kjernevirksomhet i fremtiden. Service er et av temaene det skal arbeides med for å sikre at innbyggerne i hele regionen skal få et likeverdig bibliotektilbud uavhengig av hvilket bibliotek de henvender seg til. En viktig del av denne interne prosessen vil være å forankre de nye bildene av biblioteket hos alle som jobber i sektoren, samt hos bibliotekeierne.

Det eksterne fokuset vil være å øke oppmerksomheten om biblioteket blant potensielle brukere. Det er mange som har et bilde av biblioteket som et støvete boklager som kan tilby nøyaktig det samme som det kunne da de vokste opp for 30 år siden. Dette bildet stemmer ikke med virkeligheten. Derfor ønsker en i prosjektet å endre det. Det er ikke et mål å få alle til å bruke biblioteket, men å sørge for at alle de som kan ha glede og/eller nytte av å benytte bibliotekenes tjenester skal bli klar over hvilke tjenester de kan tilby.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. juni 2009 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)