I Ogge er det gode muligheter for padling. Her er det mange spennende øyer og området er heller ikke så vindutsatt. Nå har du muligheten til å bli med på et spennende turtilbud – nemlig padleorientering på Ogge. Padleorienteringen er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand og Opplands Turistforening, Midt-Agder friluftsråd og Ogge Gjesteheim.

Ogge
Foto: KOT v/Harald Flå

Avstanden fra Kristiansand til Ogge Gjesteheim er ca 40 km. Du kan kjøre til Vennesla og så følge RV 405 til Vatnestrøm.

For å delta i padleorienteringen kan du kjøpe en turkonvolutt hos arrangørene. I konvolutten finner du et laminert kart med 15 postmarkeringer, et stemplingskort med postbeskrivelser og et informasjonsskriv.

Hver post er merket med en rød og hvit plate med postens nummer og kodebokstaver. Kodebokstavene må du notere i ditt personlige stemplingskort.
Ogge 1
Foto: KOT v/Per Thomas Skaanes
                 Kartet under er en kopi og viser hvor postene er satt ut:
Kart presentasjon
Når du har funnet alle postene eller så mange du ønsker, leverer du stemplingskortet hos en av
arrangørene. Husk å skrive navn og adresse på kortet og skriv tydelig!
Har du funnet minimum 12 av 15 poster vil du være med i trekning av flotte premier.
Barn som kommer i land ved Ogge Gjesteheim og kan vise at de har vært innom minimum 10 poster får gratis is på Ogge Gjesteheim.
Du kan leie kano og flytevest på Ogge Gjesteheim. Hvis du kommer med egen kajakk eller kano kan du parkere i nærheten av Ogge Gjesteheim og sette ut farkosten fra deres brygge.
Kristiansand og Oppland Turistforening, Midt - Agder friluftsråd og Ogge Gjesteheim minner om at du må ta hensyn til naturen og oppfordrer til miljøvennlig ferdsel.
Hvis du trenger padlekurs eller lurer på noe angående padling, så ta kontakt med en av aktørene:
www.kot.nowww.ogge.no
www.midt-agderfriluft.no

av Torill Folkestad, publisert 11. juni 2009 | Skriv ut siden