For første gang siden 1996 er det på landsplan økning i antall elever som søker seg til helse- og sosialfag og helsearbeiderfaget på videregående skole. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at mer enn 7500 elever av landets 10. klassinger har helse- og sosialfag som sitt første valg, en økning på 7 prosent. Dette betegner KS på sine nettsider som svært gledelig i en periode hvor pleie- og omsorgsektoren har et enormt behov for arbeidskraft i årene framover. Behovet for nye kompetente medarbeidere vil øke dramatisk frem til 2030 og prognosene viser at det trengs 4500 nye fagutdannede helsefagarbeidere hvert år de neste årene.

Aksjon helsefagarbeider har jobbet målrettet mot ungdom for å få oppmerksomhet på faget og spre informasjon om hvordan det er å jobbe i pleie- og omsorgssektoren. Det er etablert 35 rekrutteringspatruljer i hele landet. Patruljene består av unge hjelpepleiere og omsorgsarbeidere under 32 år som jobber i kommuner, sykehus og private virksomheter. Rekrutteringspatruljene harAksjon helsefagarbeider logo besøkt nesten 40 000 elever i ungdomsskoler og videregående skoler der de deler sin kunnskap og sine erfaringer, og motiverer elevene til å velge helsearbeiderfaget. Patruljemedlemmene legger vekt på å synliggjøre bredden i faget og de mange mulighetene utdanningen gir.

Aksjon helsefagarbeider er glad for å se at arbeidet gir resultater. En har tro på at dette er en god metode for å synliggjøre faget og hvilke muligheter som finnes ved å utdanne seg innenfor denne sektoren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. juni 2009 | Skriv ut siden